پخش زنده

مسیح در موعظۀ معروف بالای کوه، فرمود که اگر کسی بر یک گونۀ ما سیلی زند، گونۀ دیگر را نیز به طرف او برگردانیم.

 این تعلیم باعث لغزش بسیاری از مردم می‌گردد، زیرا طبق اصول این دنیای گناه‌آلود، باید تلافی نمود و انتقام کشید. اینان غافل‌اند از اینکه اصول مسیحیت درست وارونۀ اصول این دنیا است. برای همین، در تمام طول تاریخ، تعداد مسیحیان واقعی بسیار اندک بوده و خواهد بود! راه رسیدن به حیات ابدی همانا پیروی از این اصول وارونه است! آیا شهامت آن را داریم که برخلاف جریان آبِ اين دنيا شنا کنیم و پيرو مسيح و تعاليم او باشيم؟

بالای صفحه