رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

"با تمامِ دلِ خود بر خداوند توکل کن، و بر عقل خويش تکيه منما؛ در همۀ راههای خود او را در نظر داشته باش، و او طريق‌هايت را راست خواهد گردانيد". امثال سليمان ۳: ۵ و ۶

 خدای ما عقلِ کل و حکيمِ مطلق است و او بيشتر از خودِ ما و هر کسِ ديگر، خير و مصلحت ما را می‌داند. پس، خود را زياد عاقل نپنداريم و بر عقل و بينش خود تکيه نکنيم! به خداوند کاملاً اعتماد داشته باشيم تا او در زندگیِ مسيحیِ‌مان، قدم به قدم ما را رهبری و هدايت کند و سربلند و کامياب نمايد.

بالای صفحه