رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

دنیای ما پر است از رنج و اندوه و ظلم و بیداد. بسیاری از انسان‌ها از ستم دیگران در رنج‌اند. اما هیچ‌یک از ناله‌های ایشان از نظر پرمحبت و عادلانۀ خدا پوشیده نیست.

روزی فرا خواهد رسید که خدا همگان را عادلانه داوری خواهد فرمود. کلام خدا می‌فرماید: "خدا . . . اکنون در همه جا بشر را امر به توبه می‌فرمايد، زيرا روزی را معين فرمود که جهان را با راستی و درستی به‌وسيلۀ شخصی که برگزيدۀ خود اوست داوری فرمايد و برای اثبات اين حقيقت او را پس از مرگ زنده کرد". (اعمال رسولان ۱۷: ۳۰-۳۱). و عيسی مسيح نيز خود فرمود: "پدر بر هيچ کس داوری نمی‌کند، او تمام داوری را به پسر (عيسی مسيح) سپرده است،" (يوحنا ۵: ۲۲).

بالای صفحه