رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

در آغاز مسیحیت، بعضی از یهودیانی که پذيرفته بودند عیسای ناصری همان مسیح موعود است، اصرار داشتند که غیریهودیانی نیز که به مسیح ایمان می‌آوردند، شریعت موسی را نگاه دارند، خصوصاً آیین ختنه را!

 اما پولس رسول به ایمانی اصیل اشاره کرده، فرمود: "زیرا در مسیحْ عیسی نه ختنه اهمیّتی دارد نه ختنه‌ناشدگی، بلکه مهم ایمانی است که از راه محبت عمل می‌کند." (غلاطیان ۵: ۶). آیا ایمان مسيحی ما در عمل و در محبت نمودن به خدا و به ديگران خود را آشکار می‌سازد؟

بالای صفحه