پخش زنده

آیا تا به حال شده که دوست نزدیکی به شما خیانت کند؟ آیا شده که بی‌دلیل دوستی‌اش را با شما قطع کند؟ یا آن دوست حتی دشمن شما بشود؟

 اين چيزها معمولاً پيش می‌آيد! اما در انجیل، خبر خوشی به ما داده می‌شود: دوستی هست که نه فقط هرگز خیانت نمی‌کند و دوستی خود را قطع نمی‌نمايد، بلکه جانش را نیز در راه ما فدا می‌سازد، و اين دوست شخص عیسی مسیح است. او به پیروانش فرمود: "دیگر شما را بنده نمی‌خوانم، . . . بلکه شما را دوست خود می‌خوانم،" (انجیل یوحنا ۱۵:‏ ۱۵).

بالای صفحه