رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

موسی انتظارات خدا از جویندگانش را اینچنین خلاصه می‌فرماید: "و اکنون ای اسرائیل، یهوه خدایت از تو چه می‌خواهد،

جز آنکه از یهوه خدایت بترسی و در همۀ راههایش گام برداری و او را دوست بداری و یهوه خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان خود عبادت کنی، و فرمانهای خداوند و فرایض او را که من امروز برای خیریت تو به تو امر می‌فرمایم نگاه داری." (تثنیه ۱۰:‏ ۱۲-‏۱۳).

بالای صفحه