پخش زنده

امسال نيز مسیحیان عید قیام مسیح را در نقاط مختلف جهان جشن می‌گیرند. متأسفانه بسیاری از کسانی که به‌ظاهر مسیحی هستند، نمی‌دانند این عید به منظور گرامی‌داشت چه رویدادی برگزار می‌گردد. اما ايمانداران واقعی مسيحی که زندگی خود را به مسیح سپرده‌اند و او را پيروی می‌کنند،

مسیحیان، امسال هم مانند هر سال، عید بزرگ قیام یا رستاخیز را به مناسبت سالگرد زنده شدنِ عیسای مسیح پس از مرگ، برگزار می‌کنند.

این روزها در سراسر دنيای مسيحيت، اشخاصی که خود را مسيحی می‌دانند عیدی را جشن می‌گیرند که غالباً مفهومش را به‌خوبی نمی‌دانند.

مسیحیان در سرتاسر جهان، هر سال "هفتۀ مقدس" را گرامی می‌دارند. در نخستین یکشنبه از این "هفتۀ مقدس"، ورود شاهانۀ عیسی مسیح به شهر اورشلیم جشن گرفته می‌شود.

در این دوره از سال، مسیحیان به ایامی نزدیک می‌شوند که به "هفتۀ مقدس" یا "هفتۀ مصائب مسیح" معروف است. جالب این است که بخشهای عمده‌ای از روایات انجیل‌ها به ماجراهای این هفته اختصاص یافته است.

در این روزها، مسیحیان در سرتاسر عالم، عيد قیام یا رستاخیز مسیح را جشن می‌گیرند، گرچه بسياری از آنان از علت این جشن آگاه نیستند و علاقه‌ای نیز به آگاهی از آن نشان نمی‌دهند.

امسال، باز مسیحیان جهان عیدی را جشن می‌گیرند به مناسبت قیام یا همان زنده شدن دوبارۀ عیسی مسیح.

بالای صفحه