پخش زنده

یکی از دوستان که بارها در مجالس عبادتی کلیساها شرکت کرده، بارها نقشۀ نجات بوسیلۀ عیسی مسیح را شنیده و کتاب مقدس را نیز در اختیار دارد، اظهار داشت: "خدا یعنی چی، بهشت کجا قرار دارد؟" و با لهجه و زبان محلی خود افزود "این چیزها

سر ما نمیشه." می‌توانيد بقيۀ اين مطلب را که از کتاب "آماده شويد"، ارائه می‌گردد مطالعه نماييد.amade shaveed

بالای صفحه