پخش زنده

مسابقۀ معروفی از شبکه‌های تلویزیونی پخش می‌شود و در این مسابقه، قهرمان باید از موانع بسیار سختی عبور کند. بسیاری از این افراد، ورزشکاران شناخته شده‌ای هستند، اما اکثرشان با وجود اندام‌های ورزیده و تمرینات بسیار، قادر به عبور از این موانع نمی‌باشند.

یکی از این موانع، دو میلۀ آویزان است که فرد باید با پَرِشی بلند، آنها را بگیرد، اما بسیاری موفق به انجام این کار نمی‌شوند. کارشناسان برنامه با نشان دادن تصاویر آهسته توضیح می‌دهند که علت عدم موفقیت برخی از آنان، این است که به‌هنگام پرش، به یکی از این دو میله چشم دوخته‌اند و در نتیجه، تمرکز لازم برای گرفتن میلۀ دیگر را از دست داده‌اند.

ما ایماندارانِ به مسيح نیز در بسیاری از مواقع، به‌جای تمرکز بر هدف اصلی‌مان در زندگی، به چپ و راست منحرف می‌شویم و نگاهمان را از هدف اصلی برمی‌گردانيم. همین باعث می‌شود که به بيراهه رفته و از هدف اصلی منحرف شويم. خوب است پيوسته به خاطر داشته باشيم که در رساله به عبرانیان به ما توصيه شده: "با استقامت در مسابقه‌ای که برای ما مقرر شده است، بدویم. و چشمان خود را بر قهرمان و مظهر کامل ایمان یعنی عیسی بدوزیم." (عبرانیان ۱۲: ۱-۲).

بالای صفحه