پخش زنده

به‌یاد دارم زمانی را که طفلی خردسال بیش نبودم، اما برایم حیرت‌انگیز است که در همان ۵-‏۶ سالگی، وقتی والدینم به اخبار رادیو گوش می‌دادند، من هم که مشغول بازیهای خودم بودم، به تمام جزئیات اخبار گوش می‌کردم و اسامی رهبران ممالک در خاطرم ضبط می‌شد.

الآن هم اخبار را از نزدیک دنبال می‌کنم. اما آیا می‌دانید احساسم چیست؟ احساس می‌کنم که امروز وضعیت دنیا بسیار آشفته‌تر از دوران کودکی‌ام شده است! دنیا به‌نوعی به‌هم ریخته است. احساس می‌کنم دنیا خیلی ناامن‌تر از دوران طفولیتم شده و آن تعادلی که تا حدی در گذشته احساس می‌شد، اکنون دیگر وجود ندارد. براستی که در دنیای آشفته‌ای زندگی می‌کنیم! از مملکت خودمان گرفته تا بقیۀ نقاط جهان!

عیسای مسیح چند روز پیش از مصلوب‌شدنش، به شاگردانش در این زمینه هشدار داد و فرمود: "چون دربارۀ جنگها می‌شنوید و خبر جنگها به گوشتان می‌رسد، مشوش مشوید. چنین وقایعی می‌باید رخ دهد، ولی هنوز پایان فرا نرسیده است. قومی بر قوم دیگر و حکومتی بر حکومت دیگر بر خواهند خاست. زلزله‌ها در جایهای گوناگون خواهد آمد و قحطیها خواهد شد. امّا این تنها به منزلۀ آغاز درد زایمان است." (انجیل مرقس ۱۳: ‏۷-‏۸). آیا اکنون در زمان آخر زندگی نمی‌کنیم؟ آیا پایان نزدیک نیست؟ هیچ‌کس دقيقاً نمی‌داند! اما این فرمایش مسیح برای من که احساس می‌کنم دنیا آشفته‌تر از پیش شده، باعث قوت قلب بسیار است: "مشوش مشوید!" کنترل همۀ امور در دستان خداست. پس ما ايمانداران مسيحی نیازی نیست مشوش و پریشان‌خاطر شویم!

بالای صفحه