رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

اکثر ما سالی یک‌بار سالروز تولد خود را جشن می‌گیریم و خانواده و دوستان خود را دعوت می‌کنیم و به شادمانی می‌پردازیم. ما آغاز زندگی خود را به‌ياد آورده جشن می‌گیریم و خدا را شکر می‌کنیم که ما را به این دنیا آورد.

جالب اینجا است که کلیسا نیز روز تولدی دارد. ما روز پنطیکاست را روز ولادت و تشکیل کلیسا می‌نامیم. منظور از کلیسا یک عمارت نیست، بلکه معنای دقیق این کلمه در عهد جديد همانا جماعتی می‌باشد که برای مقصودی خاص فراخوانده شده‌ است. این است مفهوم درست کلیسا.

روز پنطیکاست یکی از اعیاد مذهبی یهودیان بود. در چنین روزی، یعنی پنجاه روز پس از زنده شدن مسیح و برخاستن او از مردگان و ده روز پس از صعود او به آسمان، تعداد زیادی از پیروان مسیح در جایی جمع بودند که روح‌القدس، طبق وعدۀ مسیح، بر ایشان نازل شد و بر آنها فروريخت و آنان اعمال عظيم خدا را به زبانهای مختلف بیان داشتند و یهودیانی که از سایر کشورها در اورشلیم به‌سر می‌بردند، کلام ایشان را به زبان خود شنیدند. وقتی پطرس فرصت یافت تا مژدۀ نجات از طریق مسیح خداوند را به ایشان اعلام کند، حدود سه هزار نفر پيام نجات را پذيرفتند و کليسا که در روز پنطيکاست تولد يافت به سرعت هم رشد کرد و لازم است که با قدرت و هدايت روح‌القدس پيش‌برود.

زادروز کلیسا بر همۀ ايماندارانِ به مسيح مبارک باد!

بالای صفحه