پخش زنده

وقایع روز یکشنبۀ نخل، درست مطابق برنامه‌ریزی الهی مسیح اتفاق افتاد. این نشان می‌دهد که اولاً همۀ امور تحت کنترل اوست و ما امروز می‌توانیم به او تکیه کنیم. ثانیاً نشان می‌دهد پیشگویی‌های عهدعتیق چقدر دقیق بودند.

از اینجا دانلود کنید

بالای صفحه