پخش زنده

در زندگی و شخصیت عیسی مسیح، همه چیز عجیب بود، از تولد او گرفته تا به آخر! آیا می‌خواهید با این نکات عجیب آشنا شوید؟ آیا می‌خواهید با ایمان به این شخصیت عجیب، حيات جاويدان بیابید؟

بالای صفحه