بسیاری از هموطنان ما به اشتباه تصور می‌کنند که انجیل راستین، همانا انجیل برنابا است. اما آیا مایلید بدانید این کتاب در چه دوره‌ای نوشته شده است؟ آیا می‌دانید چه تناقضاتی در این کتاب هست؟

 prayer 1308663 1920

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسمت اول

قدیمی‌ترین نسخۀ انجیل جعلی برنابا، متعلق به قرن هجدهم میلادی است که به زبان ایتالیایی، در خصومت با ذات الهی و خداوند بودن مسیح و رسالت پولس نوشته شده است. نه پیامبر اسلام به آن اشاره‌ای کرده و نه در هیچ یک از مباحثات علمای اسلامی پیش از قرن هفدهم میلادی، مورد اشاره قرار گرفته است.

از اینجا دانلود کنید

 

قسمت دوم

انجیل جعلی برنابا، دارای تناقض درونی است. در ابتدای این انجیل گفته شده که عیسی، مسیح است و در جای دیگر می‌گوید که مسیح نیست. این انجیل شباهت زیادی به اثر دانتۀ ایتالیایی، به نام کمدی الهی دارد که در قرن چهاردهم میلادی نوشته شده است.

از اینجا دانلود کنید

 

قسمت سوم

انجیل جعلی برنابا، با کتاب قرآن نیز در تضاد است. طبق شواهد، این انجیل در قرن چهاردهم میلادی در اسپانیا به دست یک مسلمان به نام مصطفی آراندا نوشته شده که بعداً با اشتباهات فراوان به ایتالیایی ترجمه شده است.

از اینجا دانلود کنید