پخش زنده

با تشبيه نمودن زندگی انسان به هواپيما، می‌توان گفت که چنانکه يک هواپيما، برای بلند شدن از زمين و پرواز در آسمان، به خلبانی واجد شرايط نياز دارد. هر انسانی، برای پرواز و رسيدن به مقصد نهايی، به عيسی مسيح نياز دارد.

از اینجا دانلود کنید

 

بالای صفحه