پخش زنده

کتاب‌مقدس به ما مسيحيان تعليم نمی‌دهد که هيچگاه نبايد خشمگين شويم! ما ‌در برخورد با آنچه خدا را خوشنود نمی‌کند، می‌توانيم خشمگين شويم. اما بايستی خشم را کنترل و مهار کنيم تا باعث گناه و صدمه به خودِ ما و ديگران نشود.

fear 1131143 1280

 

 

 

 

 

 

 

از اینجا دانلود کنید

بالای صفحه