Live Broadcast Text

image image image image
برنامه‌های ويژۀ حق‌جويان نجات و رستگاری در مسيحيت با کوشش انسان بدست نمی‌آيد، بلکه هديه‌ای است که خدا از طريق عيسی مسيح برای انسان فراهم کرده است. برای شنيدن برنامه‌هايی که شما را در درک نجات ياری می‌کنند، اينجا را کليک کنيد.
تعميد مسيحی آيا تعميد، تشريفاتی است که باعث آمرزش و رستگاری می‌شود؟ نه، به‌هيچ وجه! راستی "تعميد مسيحی" چيست و برای چه کسانی می‌باشد؟
گرد شيطانی آیا می‌دانستید که علت اعتیاد چیست و ریشۀ آن در چه قرار دارد؟ با شنیدن این مجموعۀ جالب، هم خود شما بيشتر هوشيار می‌شويد که در دام خطرناک اعتياد نيفتيد و هم می‌توانيد کسانی را که در اين دام افتاده‌اند، کمک کنيد.
بن‌هور، داستانی از مسيح در این مجموعه، داستان تخیلی یک جوان یهودی را می‌شنوید که در روزگار مسیح می‌زیست و در اثر ماجراهایی شورانگیز، با قدرت روم درافتاد. اما سرانجام، او به حقيقتی پی‌برد که زندگی‌اش را دگرگون ساخت.
Default Image

راه حل اضطراب و تشويش

مسیح در شب آخر، به شاگردانش که از رویدادهای آن لحظات مضطرب و مشوش بودند، فرمود: "دل شما مضطرب نباشد. به خدا ایمان داشته باشید؛ به…
ادامه مطلب...
Default Image

چرا به کتاب ‌مقدس که توسط انسانها نوشته شده باید گوش دهیم؟

کتاب ‌مقدس توسط انسانها نوشته شده است، ولی توسط افراد بخصوصی که از طرف خدا انتخاب شده بودند تا آنچه را که خدا مایل بود، بنویسند.
ادامه مطلب...
Default Image

ارباب ما کیست؟

مرد بسیار محترم و نیکوکاری را می‌شناسم که همسرش ایماندار بسیار متعهدی است و خودش شغلی بسیار پُردرآمد دارد. او و همسرش سالهای…
ادامه مطلب...

خواندنی‌های برگزيده

شنيدنی‌های برگزيده

 • من در هستم من در هستم
  در انجيل شريف، يوحنا فصل دهم آيۀ ۹، عيسی مسيح خود را "در" معرفی می‌کند. يقيناً او دری است که به نجات از گناه و زندگی...
  ادامه مطلب...
 • من نور جهان هستم من نور جهان هستم
  در انجيل شريف، يوحنا فصل هشتم آيۀ ١٢، عيسی مسيح خود را "نور جهان" معرفی می‌کند. پس، هر که او را داشته باشد و از او...
  ادامه مطلب...
 • من نان حيات هستم من نان حيات هستم
  در انجيل شريف، يوحنا فصل ششم آيۀ ٣۵، عيسی مسيح خود را "نان حيات" معرفی می‌کند. در اين صورت، او گرسنگی جان و روح...
  ادامه مطلب...
mahvareh 1 
 
 Google App Graphic for Website

 

 Apple App Graphic for Website
 

facebook like

 

YouTube Sidebar

Telegram Message Sidebar

Popup Module

This is the Popup Module feature. Assign any module to the popup module position, and ensure that the Popup Feature is enabled in the Gantry Administrator.

You can configure its height and width from the Gantry Administrator.

More Information