پخش زنده

Audio Module 2

  

Default Image

رسالۀ اول پطرس رسول

هدف پطرس از نگارش اين رساله، تشويق ايماندارانی است که به‌خاطر ايمان مسيحی‌شان جفا و سختی را تجربه می‌کنند. پيام اصلی رساله اين است که در زحمات…
Default Image

شاگردی مسیح

هدف زندگی شما چیست؟ آیا می‌دانستید که طبق انجیل مقدس، خدا می‌خواهد هدف زندگی ما این باشد که شاگرد مسیح باشیم و ديگران را نيز شاگرد او بسازيم!

بالای صفحه