رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

خدا در کتاب مقدس با بکار بردن اسامی مختلف، خود را به ما آشکار و توصیف نموده است. هر یک از این اسامی به نوعی شخصیت خدا را برای ما بیان می‌کند.
نامهای خدا، او را بعنوان خالق همه چیز توصیف می‌کنند، بنابراین او مالک همه چیز در آسمان و زمین است. خدا همچنین بعنوان کسی که سازنده و نگهدارندۀ عهدها می‌باشد به ما معرفی شده، او خدايی است که ما را دوست دارد و به سلامتی ما علاقمند است. اکنون ما از طریق نام یهوه که یکی دیگر از اسامی خدا است با او آشنايی بیشتری پیدا می‌کنیم.

عزیزان، در نام خداوند و منجی‌مان عیسی مسیح به شما درود می‌گوییم.  خوشحالیم و خدا را شکر می‌کنیم که این فرصت به ما داده شده است تا اعتقادات اساسی مسیحیان را تشریح کنیم.

انسان جدا از کتاب مقدس نمی‌تواند از طریق تحقیق یا استدلال، خداوند را به درستی بشناسد. کتاب مقدس تنها منبعی است که اطلاعات صد در صد صحیح دربارۀ خدا را ارائه می‌دهد، و برای شناخت خدا باید به آن مراجعه کرد.
کتاب مقدس دربارۀ خدای حقیقی اطلاعاتی ارائه می‌دهد که در هیچ کجای دیگر چنین اطلاعاتی یافت نمی‌شود. بر اساس کتاب مقدس، خدا یکتا و در عین حال شامل سه شخص مشخص یعنی پدر و پسر و روح‌القدس است. هر یک از این سه شخص، خودش خداست و با دو شخص دیگر با هماهنگی کامل در ارتباط است.

در این درس، تعلیم کتاب مقدس دربارۀ عیسی مسیح را ادامه داده، بخصوص به این سؤال که چرا او به جهان آمد پاسخ می‌دهیم. در دو درس قبل از کتاب تعاليم اساسی کتاب مقدس، شخصیت عیسی مسیح را بررسی کردیم و به این سؤال که او کیست جواب دادیم. دیدیم که شخصیت یگانۀ عیسی مسیح از دو طبیعت کامل الهی و انسانی برخوردار است. یعنی او علاوه بر اینکه خدای کامل است، انسان کامل نیز هست.

در این فصل از کتاب تعاليم اساسی کتاب مقدس، موضوع بحث ما دربارۀ طبیعت و شخصیت خدا است. ما بر اساس کتاب مقدس، طبیعتِ سه در یک یا طبیعت تثلیثی خدا را مورد بررسی قرار می‌دهیم. منظور از طبیعت سه در یک یا تثلیثی این است که خدای واحد از سه شخص، یعنی پدر و پسر و روح‌القدس تشکیل شده است. به‌عبارت دیگر خدای یکتا شامل پدر، پسر و روح‌القدس می‌باشد.

آیا می‌دانستید که در دنیای مسیحیتِ امروز، فرقه‌های بدعت‌گزار و تعالیم نادرستی رواج یافته است؟ در این مجموعه از مقالات، به این فرقه‌ها و تعالیم نادرست اشاره شده که آگاهی از آنها، برای همۀ مسیحیان بسیار مهم است.

این درس را در ارتباط با موضوع درس قبل آغاز می‌کنیم. در درس گذشته، پیرامون این مطلب که "عیسی مسیح در حال حاضر چه کار می‌کند"، تفکر کردیم.

در درس قبلی دیدیم که عیسی مسيح به جهان آمد تا جانش را در راه بسیاری فدا سازد. این مطلب، سؤال دیگری را پدید می‌آورد که در این درس می‌خواهیم به آن پاسخ دهیم.

در اين بخش از کتاب تعاليم اساسی کتاب مقدس، می‌خواهیم بررسی خود را دربارۀ عیسی مسیح آغاز کنیم. در این درس و چند درس بعد، در ضمن اینکه دربارۀ عیسی مسیح مطالعه خواهیم کرد به سؤالاتی از قبیل: "او کیست"، "چرا آمد" و "اکنون چه می‌کند" نیز پاسخ خواهیم داد.

در درس پیشین، در مورد اینکه عیسی مسيح کیست صحبت کردیم و دیدیم که بر اساس کتاب مقدس، او از لحاظ روحانی، پسر خدا است. عیسی مسیح از ازل با خدای پدر بود و همه چیز بوسیلۀ او آفریده شد. او جسم گرديد و مانند انسانی در میان ما زندگی کرد.

در این درس، می‌خواهیم دربارۀ زنده شدن دوبارۀ عیسی، صعودش به آسمان و کار و خدمت فعلی او مطالعه کنيم.

در درسهای قبل، دربارۀ الوهیت و اشخاص آن صحبت کردیم و مطالبی در مورد خدای پدر و پسر او عیسی خداوند با شما در ميان گذاشتيم. حالا بررسی خود را در مورد روح‌القدس شروع می‌کنیم. راستی روح‌القدس کیست؟

بالای صفحه