پخش زنده

عیسی مسیح در انجیل یوحنا، خود را با هفت عنوان معرفی می‌کند و هر بار می‌فرماید که کیست. چنانچه مایلید بدانید مسیح خود را چگونه معرفی کرد، به این سلسله دروس آموزنده گوش دهید.

فاجعه‌بارترین درد روزگار ما، پرستیدن خدایی است که شناختی از او نداریم، خدایی ناشناخته! اما ما لازم داریم خدای زندۀ حقيقی را که خود را به انسان آشکار نموده است بشناسيم و با او رابطۀ شخصی داشته باشیم.

 

در این مجموعه، داستان تخیلی یک جوان یهودی را می‌شنوید که در روزگار مسیح می‌زیست و در اثر ماجراهایی شورانگیز، با قدرت روم درافتاد. اما سرانجام، او به حقيقتی پیبرد که زندگی‌اش را دگرگون ساخت.

جوانان چگونه می‌توانند در حلقۀ مشکلات ایستادگی کنند؟ مشکلات زندگی ما را احاطه می‌کنند و ممکن است زود خود را ببازیم! اما حقیقت این است که مسیح، سپر و کمک ايماندارانِ خود میباشد.

خدا قدرت دارد که غم‌ و اندوه ما را از طريق عیسی مسیح، به شادی تبدیل کند و درد و ماتم را به شفا و آزادی مبدل نمايد.

قدرت صبر و تحمل انسانی ما حدی دارد. اما ايماندارانِ به مسيح، میتوانند با قدرتی که روحالقدس به آنان میبخشد با مشکلات زندگی برخورد نمايند و پيروزی عيسی بر اين دنيا را از آنِ خود بدانند.

خدا انسان را بدون هدف و مقصد خلق نکرده است، بلکه برای ما نقشه و طرحی خوب دارد. انسان بايد نقشۀ خدا را در زندگی‌اش درک نموده و به سمت هدف و رؤيايی که خدا برايش در نظر دارد، حرکت کند.

بسياری از مشکلات انسان در زندگی، به زاويۀ ديد و ديدگاه او مربوط می‌شود. اما وقتی با مسيح خداوند، ملاقات و رابطۀ شخصی داشته باشيم، او ديد ما را شفا می‌بخشد تا ديدگاه درستی نسبت به زندگی داشته باشيم.

با تشبيه نمودن زندگی انسان به هواپيما، می‌توان گفت که چنانکه يک هواپيما، برای بلند شدن از زمين و پرواز در آسمان، به خلبانی واجد شرايط نياز دارد. هر انسانی، برای پرواز و رسيدن به مقصد نهايی، به عيسی مسيح نياز دارد.

همانطور که زغال سياه در اثر قرار گرفتن در آتش، رنگ و خصوصياتش عوض می‌شود. عيسی مسيح که نور عالم است، قدرت دارد دل سياه و زندگی انسان را تبديل نمايد.

مردم به گونه‌ای عيسی مسيح را می‌شناسند، اما او بر اساس کتاب مقدس، ظاهر‌ کنندۀ خدای ناديده و خداوند و نجات‌دهندۀ انسان است. راستی مسيح برای شما کيست؟ آيا شناخت صحيحی از او داريد؟

شخصی که در حال غرق شدن در شن روان باشد، برای نجات از اين مهلکه به کمک بيرونی نياز دارد. خوشبختانه عيسی مسيح، قادر و حاضر است انسان را از شن روان گناه که باعث هلاکت می‌شود نجات دهد.

بالای صفحه