پخش زنده

جوانان در این دنیا چگونه می‌توانند با شهوات جوانی و اميال ناپاک مقاومت کنند که بهوسيلۀ آنها بلعيده نشوند؟ راه حل، ایمان به مسيح و اعتماد به خون ريخته شدۀ او بر صلیب و تسليم شدن به خدای حقيقی است.

 

آیا می‌دانستید که علت اعتیاد چیست و ریشۀ آن در چه قرار دارد؟ کمبود محبت و توجه از سوی خانواده، احساس پوچی و بی‌هدفی، مشکلات زندگی و افسردگی جزو این علت‌ها هستند. با شنیدن این مجموعه، با ماجرای واقعی رهایی یک معتاد توسط عیسی مسیح آشنا شوید.

قدرت صبر و تحمل انسانی ما حدی دارد. اما ايماندارانِ به مسيح، میتوانند با قدرتی که روحالقدس به آنان میبخشد با مشکلات زندگی برخورد نمايند و پيروزی عيسی بر اين دنيا را از آنِ خود بدانند.

عیسی مسیح، کلمه و پسر خدا از لحاظ روحانی، جسم گردید و فیض رایگان خود را بر ما ظاهر کرد. پیام نجات‌بخش انجیل این است که فیض و راستی خدا در مسیح ظاهر شد و ما با ایمان آوردن به او نجات می‌یابیم.

 

آیا می‌دانستید که راه و روش مسیحیت، طریق گذشت و بزرگواری است؟ مسیح به پیروانش تعلیم داد که چنانچه مورد اهانت و آزار قرار گرفتند، از حق خود بگذرند و به‌دنبال انتقام و تلافی نباشند.

ماشین‌های گوناگون برای کاربردهای مختلف طراحی شده‌اند. ما نیز برای زندگی با خدا طراحی شدهايم نه برای زندگی در شرارت و گناه! بنابراین، باید با رو آوردن به عيسی مسيح، به این زندگی پربرکت برگردیم.

همانطور که زغال سياه در اثر قرار گرفتن در آتش، رنگ و خصوصياتش عوض می‌شود. عيسی مسيح که نور عالم است، قدرت دارد دل سياه و زندگی انسان را تبديل نمايد.

در سال ۱۹۵۸، یک کشیش آمریکایی، تحت هدایت خدا، شروع کرد به کار کردن در میان جوانان خلاف‌کار و معتاد. آیا او موفق شد؟ با گوش فرادادن به این مجموعه، می‌توانید با این ماجرای هیجان‌انگیز آشنا شوید.

با تشبيه نمودن زندگی انسان به هواپيما، می‌توان گفت که چنانکه يک هواپيما، برای بلند شدن از زمين و پرواز در آسمان، به خلبانی واجد شرايط نياز دارد. هر انسانی، برای پرواز و رسيدن به مقصد نهايی، به عيسی مسيح نياز دارد.

شخصی که در حال غرق شدن در شن روان باشد، برای نجات از اين مهلکه به کمک بيرونی نياز دارد. خوشبختانه عيسی مسيح، قادر و حاضر است انسان را از شن روان گناه که باعث هلاکت می‌شود نجات دهد.

خدا انسان را بدون هدف و مقصد خلق نکرده است، بلکه برای ما نقشه و طرحی خوب دارد. انسان بايد نقشۀ خدا را در زندگی‌اش درک نموده و به سمت هدف و رؤيايی که خدا برايش در نظر دارد، حرکت کند.

عیسی مسیح در انجیل یوحنا، خود را با هفت عنوان معرفی می‌کند و هر بار می‌فرماید که کیست. چنانچه مایلید بدانید مسیح خود را چگونه معرفی کرد، به این سلسله دروس آموزنده گوش دهید.

بالای صفحه