پخش زنده

آیا می‌دانستید که بازگشت مسیح، امید مبارک مسیحیان است؟ آیا می‌دانید به‌هنگام بازگشت مسیح، چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ شما را دعوت می‌کنیم به این مجموعۀ هیجان‌آفرین گوش فرادهید.

بالای صفحه