پخش زنده

Audio Module 2

  

Default Image

رسالۀ يعقوب

نويسندۀ اين رساله، يعقوب برادر ناتنی عيسی است. او که در آغاز رساله‌اش خود را غلام عيسی مسيح خداوند معرفی می‌نمايد، با الهام از روح‌القدس مجموعه‌ای از…
Default Image

از بند رها شده | عضويت در خانوادۀ الهی

استيو، در خانواده، پسر وسطی بود و با دو برادر ديگر خود، پيوسته از پدرشان کتک می‌خوردند. پدر مست می‌کرد و به طرز وحشيانه‌ای پسرها را کتک می‌زد و آزار…

بالای صفحه