پخش زنده

Audio Module 2

  

gift 844330 340

علت ولادت مسیح

عيسی مسیح به‌دنيا نيامد که مذهب و شریعتی جدید بیاورد، بلکه او آمد تا نجات‌دهندۀ ما انسانها باشد. عيسی متولد شد تا با مرگ خود بر صلیب و رستاخيز خود از…
Default Image

پيام عيد ميلاد مسيح

خدا در گذشته به وسيلۀ انبياء خود سخن گفت تا انسان برای ظهور نجات دهنده آماده باشد. اما عيسی مسيح، نجات دهندۀ انسان، به جهان آمد که خدا را به طور کامل…

بالای صفحه