پخش زنده

Audio Module 2

  

Default Image

راه به ملکوت خدا کدام است؟

آیا می‌دانید ابدیتی بی‌انتها در مقابل ما قرار دارد؟ آیا می‌دانید برای رسیدن به ابدیت، دو راه وجود دارد؟ آیا می‌دانید کدام راه را باید انتخاب کرد؟ پس…

بالای صفحه