پخش زنده

Audio Module 2

  

Default Image

رسالۀ اول پطرس رسول

هدف پطرس از نگارش اين رساله، تشويق ايماندارانی است که به‌خاطر ايمان مسيحی‌شان جفا و سختی را تجربه می‌کنند. پيام اصلی رساله اين است که در زحمات…
Default Image

از بند رها شده | آشتی و مصالحه بعد از طلاق - قسمت اول

آقا و خانم وايس، که تقريباً نوزده سال بود ازدواج کرده بودند، بخاطر الکلی شدن شوهر، از يکديگر طلاق گرفتند. آيا برای چنين زوجی، اميدی برای مصالحه و…

بالای صفحه