پخش زنده

Audio Module 2

  

Default Image

از بند رها شده | درک هدف خدا در سلول زندان

خدا ما را با هدف و مقصود خاصی آفريده و او می‌خواهد به محبت عجيبش و هدف عالی‌ای که برای ما دارد پی‌ببريم. آقای ديويد، بالاخره در سلول زندان، چشم دلش…

بالای صفحه