پخش زنده

Mobile Apps Module

Audio Module 2

  

Default Image

از بند رها شده | اتفاقی غيرمنتظره

بچه‌های نوزاد، عزیز هستند و ما نمی‌خواهیم اتفاق بدی برايشان بیفتد. آقای رابرت، در سنین نوجوانی زندگی خود را به عیسی مسیح سپرد و با دختری مسيحی ازدواج…
Default Image

"من هستم"‌های عيسی مسيح

عیسی مسیح در انجیل یوحنا، خود را با هفت عنوان معرفی می‌کند و هر بار می‌فرماید که کیست. چنانچه مایلید بدانید مسیح خود را چگونه معرفی کرد، به این سلسله…

بالای صفحه