پخش زنده

دوست گرامی، اکنون مایلم به سؤال دیگر شما در‌ مورد عقیدۀ مسیحیان راجع به انبیاء پاسخ گویم.

برای پاسخ به اين سؤال، که ممکن است خيلی‌ها و مخصوصاً نسل جوان با آن مواجه باشند، بايستی به موقعيت و وضعيت روحانی و درونی انسان توجه نمود. راستی چرا بسياری از مردم، هرقدر سعی می‌کنند که خودشان را به ظاهر خوشحال و خندان نشان بدهند، نمی‌توانند بر غم و اندوه و خلأ و کمبود درونشان غلبه کنند؟

عیسی مسیح به جهان آمد تا خدا را به انسان ظاهر سازد و انسان را به خدا نزدیک کند و ملکوت خدا را بر دلها برقرار نماید.

دوست گرامی، یقین دارم اکنون می‌خواهید سؤ‌‌الی را مطرح بفرمائید که بسیاری مایلند جواب آنرا بدانند و یکی از مهمترین سؤالات جهان بشمار می‌رود و آن عبارت است: این شخص برجسته که شرح حالش در اینجا بطرز خلاصه نقل شده است کیست؟

برای پاسخ به اين سؤال می‌توان گفت که، ما انسانها همگی احساس گناه و تقصير می‌کنيم چون ذاتاً و عملاً گناهکار هستيم. کلام خدا در کتاب مقدس می‌فرمايد:

ابتدا خوب است بدانید که خدا به اين علت شما را متوجه خطاهای‌تان نموده و به بخشيده شدن علاقه‌مند ساخته، که مايل است بخشيده شويد.

مسیحیان دربارۀ خدا چه عقیده‌ای دارند؟ مهمترین موضوع در هر مذهب عبارت ‌از عقاید و نظریات آن مذهب دربارۀ خدا است.

دوست عزیزم، اکنون باید کوشش نمایم تا کاملاً روشن سازم گناه چیست.

بر اساس کتاب انجيل شريف، وقتی عیسی بوسیلۀ یحیای تعمید‌دهنده تعمید گرفت، روح‌القدس بر او نازل شد.

کتاب ‌مقدس توسط انسانها نوشته شده است، ولی توسط افراد بخصوصی که از طرف خدا انتخاب شده بودند تا آنچه را که خدا مایل بود، بنویسند.

دوست گرامی، اکنون به مهمترین قسمت شرح ایمان مسیحی می‌رسیم و آن عبارتست از اینکه عیسی مسیح کیست و رابطۀ او با خدا و انسان چیست.

دوست گرامی، اکنون به سؤالی می‌رسیم که برای من و شما و تمام مردم جهان اهمیت فراوانی دارد.

بالای صفحه