پخش زنده

بسیاری از هموطنان ما به اشتباه تصور می‌کنند که انجیل راستین، همانا انجیل برنابا است. اما آیا مایلید بدانید این کتاب در چه دوره‌ای نوشته شده است؟ آیا می‌دانید چه تناقضاتی در این کتاب هست؟

بالای صفحه