پخش زنده

 

 

 برای شنيدن راديو مژده، بر روی پخش زنده کليک کنيد. اگر پلير بالا عمل نمی‌کند، گزينۀ زير را استفاده کنيد.

Live Radio Button

 

 

مشخصات ماهواره‌های جدید رادیو مژده:

ماهوارۀ هات‌برد، در ۱۳ درجۀ شرقی

ترَنسپاندِر: ۸۱

فرِکانس: ۱۲۳۲۲

افقی

سيمبل ريت: ۲۷۵۰۰

 

ماهوارۀ یوتِل‌سَت سِوِن

ترَنسپاندِر: C7

فرِکانس: ۱۱۳۴۵

 افقی

سيمبل ريت: ۲۷۵۰۰ 

 

ماهوارۀ یاه‌سَت، در ۵۲.۵ درجۀ شرقی

ترَنسپاندِر: ۱۳

فرِکانس: ۱۱۹۵۸

عمودی

سيمبُل رِيت: ۲۷۵۰۰

شما را تشويق می‌کنيم با اپ موبايل راديو مژده، به‌صورت زنده برنامه‌های ما را بشنويد.

 

 

بالای صفحه