رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

بر اساس کتاب انجيل شريف، وقتی عیسی بوسیلۀ یحیای تعمید‌دهنده تعمید گرفت، روح‌القدس بر او نازل شد.

همچنین قبل از مرگ، عیسی وعده داد که روح‌القدس را، که تسلی‌دهنده خوانده می‌شود خواهد فرستاد تا پس از صعودش به آسمان، رسولانش را در خدماتی که باید انجام دهند هدایت و تقویت فرماید. طبق همین وعده، ده ‌روز پس‌ از صعود عیسی به آسمان، روح‌القدس از آسمان بر جمیع ایمانداران فرو ‌‌ریخت و آنها پیام مسیح را با قدرت به مردم رسانیدند و در‌ نتیجه هزاران نفر به عیسی مسیح ایمان آوردند.

راستی، روح‌القدس کیست؟ برخی تصور کرده‌اند که روح‌القدس، جبرائیل فرشته یا اینکه پیغمبری بوده است. عده‌ای دیگر نیز خیال کرده‌اند که روح‌القدس چیزی جز یک نیروی خارق‌العاده و مقدس نیست. اما از کتاب مقدس اینطور می‌فهمیم که روح‌القدس در زمرۀ مخلوقات خدا نبوده بلکه روح خدا است و در ذات و طبيعت با خدا یکی می‌باشد. هنگامی که به کارهای روح‌القدس توجه می‌کنیم این موضوع بخوبی روشن می‌شود.

عیسی، به مرد دانشمندی بنام نیقودیموس فرمود که او می‌بایست از نو تولد يابد تا بتواند داخل ملکوت خدا گردد. وقتی نیقودیموس با تعجب پرسید که چگونه مرد پیری مثل او می‌تواند دوباره تولد یابد، عیسی به او پاسخ داد که تولد تازه عمل روح‌القدس می‌باشد. بدیهی است همانطوری که تنها خدا می‌تواند حیات جسمانی را بیافریند همچنین تنها خدا قادر است به انسان حیات روحانی ببخشد و او را به موجود جدیدی تبدیل نماید. هنگامی که بشر در گناه زندگی می‌کند فرزند شیطان است، ولی خدا قادر است بوسیلۀ روح‌القدس خویش، انسان گناهکار را عوض کند و هنگامی که انسان از نو متولد می‌شود، فرزند خدا می‌گردد.

بعلاوه، روح‌القدس مؤلف کتب مقدس خدا است، زیرا او انبیاء عهد عتیق را تعلیم داد و هدایت نمود. همچنین اين روح‌القدس بود که نویسندگان کتب عهد جدید را هدایت فرمود زیرا ‌به‌قول کتاب مقدس: "نبوت (پيشگويی) به ارادۀ انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح‌القدس مجذوب شده، از ‌جانب خدا سخن گفتند." (دوم پطرس ‌۱‌ :‌۲۱). همانطوریکه روح خدا آنانی را که کتب مقدس را نوشتند هدایت فرمود، همچنین همین روح برای آنانیکه این کتب را می‌خوانند بهترين راهنمای درست و واقعی است. عیسی مسیح فرمود: "لیکن تسلی‌دهنده یعنی روح‌القدس که پدر او را به اسم من می‌فرستد، او همه ‌چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم بیاد شما خواهد آورد." (یوحنا ۱۴ :‌۲۶). البته، پیروان عیسی مضطرب شدند از اینکه عیسی به آنان فرمود که می‌بایست ابتدا مصلوب شود و بعداً از این زمین خاکی به عالم بالا صعود نماید. لیکن عیسی بوسیلۀ وعدۀ خویش در‌ مورد فرستادن روح خود جهت هدایت و قدرت بخشیدن به آنها، آنان را تسلی بخشید و فرمود که خودش همیشه روحاً با آنها خواهد بود. ده‌ روز پس از صعود عیسی به آسمان، روح‌القدس بر شاگردان و پیروانش نازل شد و آنان را دگرگون ساخت. از آن زمان تا کنون، طبق وعدۀ عيسی، روح‌القدس پيوسته در ايماندارانِ واقعیِ به مسیح ساکن بوده است و تسلی‌دهنده و پشتيبان آنها می‌باشد (بر اساس یوحنا ۱۴ :‌۱۵-۱۷).

باید به این نکتۀ مهم توجه داشته باشیم که تنها روح خدا می‌تواند چشمان نابینای دل آدميان گناهکار را بگشاید و آنان را قادر سازد که بدانند عیسی مسیح کیست. زیرا کتاب مقدس می‌فرماید: "احدی جز به روح‌القدس عیسی را خداوند نمی‌تواند گفت." (اول قرنتیان ۱۲ :‌۳). از ‌اینرو تعجب‌آور نیست که آنانیکه روح‌القدس را ندارند نمی‌توانند عیسی را "خداوند" و "پسر خدا" بخوانند. پس روح‌القدس به ایمانداران تولد تازه می‌بخشد و معرفت واقعی عطا می‌فرماید تا بدانیم عیسی کیست. او همچنین چشمان دل ما را می‌گشاید تا گناهان درونی خویش را بدانیم و ما را قادر می‌سازد که توبه کنیم و گناهان خود را ترک نماییم. به‌محض اینکه شخصی به عیسی مسیح ایمان می‌آورد، خدا او را می‌بخشد و او را به فرزندی خود می‌پذیرد و به او تولدی روحانی و قلبی جدید عطا می‌فرماید. ولی ذات گناه‌آلود قدیمی او باقی می‌ماند و او را پیوسته بطرف شرارت می‌کشاند و شیطان همیشه آماده است تا او را وسوسه نماید که نسبت به خدا نافرمانی کند. معهذا، روح‌القدس که در او است او را یاری می‌نماید که با شیطان مقاومت کند و در او ثمراتی ببار می‌آورد که مقبول خداست، مانند: محبت و خوشی و سلامتی و حلم و مهربانی و نيکويی و ايمان و تواضع و پرهيزکاری (بر اساس غلاطیان ۵ :‌۲۲). این عمل روح‌القدس در ایمانداران تا زمانیکه در این جهان زیست می‌کنند ادامه دارد و تدریجاً آنان را عوض می‌کند و به استادشان عیسی مسیح شبیه‌تر می‌سازد. زیرا منظور خدا این است که همۀ ما به‌تدريج مانند پسر یگانۀ او کامل شویم. ولی فقط وقتی مانند خود مسیح کامل خواهیم شد که در هنگام بازگشت او، ربوده شده و به آسمان بالا برده شويم (اول یوحنا ۳ :‌۲). روح‌القدس از راههای بسیار دیگری هم ما را کمک می‌کند و به ما یاد می‌دهد که چگونه دعا کنیم و همچنین ما را در راه خدمت به مسیح هدايت و تقویت می‌فرماید (رومیان ۸ :‌۲۶‌-۲۷ و اعمال ۱۳ :‌۲-۴ و ۱۶:‌۶‌-۷).

آنچه از این حقایق می‌فهمیم این است که حضور روح‌القدس در ایمانداران در ‌واقع حضور خود خدا است که در ایشان ساکن می‌باشد. چه امتیاز گرانبها و بی‌نظیری است که خدای بزرگ و مقدس با روح مقدس خود در انسان ساکن شود! در‌ واقع این بزرگترین هدیه‌ای است که خدا می‌توانست به بشر عطا نماید که عبارتست از بخشیدن خودش به انسان. این هدیه به چه کسانی بخشیده شده است؟ بطوریکه می‌دانیم در زمانهای گذشته، خدا روح مقدس خود را به انبیاء و مقدسین عطا می‌نمود، لکن هنگامی که خدا پسر خود را فرستاد تا نجات‌دهندۀ جهان باشد، روح خود را به همۀ کسانیکه به عیسی مسیح ایمان می‌آورند عطا می‌نمايد. در واقع کلام خدا می فرمايد: ". . . هرگاه کسی روح مسيح را ندارد وی از آن او نيست." (روميان ۹:۸).

عيسی مسيح همچنين به شاگردان خود فرمود: "پس اگر شما با اينکه جايزالخطا هستید می‌دانید چگونه چیزهای خوب را به فرزندانتان بدهيد، چقدر بيشتر پدر آسمانی، روح‌القدس را به آنانيکه از او تقاضا می‌کنند عطا خواهد فرمود." (لوقا ۱۱ :‌۱۳). خدای ما امین می‌باشد و خوب است از او بخواهيم تا ما را با روح خود مملُو و پُر بسازد. عیسی مسیح فرمود: "بطلبید که خواهید یافت" (لوقا ۱۱‌ :‌۹).

اين مقاله، از کتاب "مسيحيت چيست؟" گرفته شده است. برای مطالعۀ تمام قسمتهای کتاب "مسيحيت چيست؟" اينجا را کليک کنيد.

بالای صفحه