رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

دوست گرامی، اکنون به مهمترین قسمت شرح ایمان مسیحی می‌رسیم و آن عبارتست از اینکه عیسی مسیح کیست و رابطۀ او با خدا و انسان چیست.

دوست گرامی، اکنون به سؤالی می‌رسیم که برای من و شما و تمام مردم جهان اهمیت فراوانی دارد.

دوست گرامی، اكنون به سؤال شما در ‌مورد كتابهای مقدس مسیحیان پاسخ خواهم داد. بطوریكه می‌دانید از زمان قدیم، یهودیان و مسیحیان "اهل كتاب" نامیده می‌شدند و در واقع این عنوان بسیار شایسته و بجا می‌باشد. زیرا كه یهودیان و مسیحیان علاقۀ عمیق خود را به حفظ و حراست كتاب مقدس خود ثابت كرده‌اند.

در پاسخ به اين سؤال می‌توان گفت، ما در مسيحيت تابع احکام و آداب و فرائض خاص مذهبی نيستيم. ضمناً در مسيحيت کتابمقدسی، مراسمی تحت عنوان نماز وجود ندارد. در مسيحيت، ايماندار مسيحی در نام و از طريق عيسی مسيح، يک رابطه و مشارکت شخصی توسط روح‌القدس، ‌با خدای زنده دارد، بنابراين رابطه او با خدا با يک سری مراسم مذهبی و قوانين مخصوص آن محدود نمی‌شود.

برای جواب به اين سؤال می‌توان گفت که ما در مسيحيت تابع احکام مذهبی نيستيم، به همين علت، روزه مسيحی در زمان و تحت قوانين مذهبی خاصی صورت نمی‌گيرد. ايمانداران مسيحی آزاد هستند که در هر زمان، با هدايت روح خدا، بطور انفرادی يا دستجمعی، برای يک روز يا روزهای متعدد، و يا حتی برای چند ساعت، روزه بگيرند.

در پاسخ به اين سؤال می‌توان گفت، تا زمانی که توجه و نگاه شما فقط به خودتان و شرايط کنونی جهان باشد، نمی‌توانيد بر ترسها و نگرانی‌های خود غلبه کنيد.

دوست گرامی، اکنون کوشش خواهم کرد برای شما بیان نمایم که مسیحیان دربارۀ طبیعت انسان و سرشت آدمی چه نظری دارند.

در پاسخ به اين سؤال جالب می‌توان گفت، فرض کنید که مبلغ زیادی به شخصی بدهکار هستید، چه کاری می‌توانید انجام دهید؟

برای پاسخ به این سؤال، خوب است بدانید که، خدا شما را آفریده است تا با او رابطه و مشارکت داشته باشید و او مرکز و محور زندگیتان باشد، و البته این موضوع دربارۀ همۀ ما صدق می‌کند.

اشکالی ندارد اگر شما آرزو کنید که مثل شخصی دیگری باشید. گاهی این می‌تواند شما را کمک کند که به صورتی در‌آیید که خدا شما را برای آن خلق کرده است. خوب است که انسان برای خودش قهرمانی واقعی و نمونه‌ای خوب داشته باشد تا خصوصیات مثبتی را که می‌خواهد در زندگی‌اش پرورش يابد، از او الگو بگیرد.

بالای صفحه