رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

کلمۀ "ایمان" جايگاه بسيار مهمی در مسيحيت دارد. اما تعریف این کلمه در مسیحیت چیست؟ کلام خدا می‌فرماید: "ایمان، ضامن چیزهایی است که بدان امید داریم و برهان آنچه هنوز نمی‌بینیم." (عبرانیان ۱۱:‏ ۱).

ما امور روحانی یا غیرمادّی را نمی‌بینیم، نظیر وجود خدایی عادل و مهربان. اما اگر ندیده، باور کنیم که خدا هست و او روزی عدالت را برقرار خواهد کرد، یعنی اینکه "ایمان" داریم. "ایمان" یعنی یقین به آنچه با چشم جسمانی نمی‌بینیم.

بالای صفحه