پخش زنده

ای خدای پدر، ای تو که پدری مهربان‌تر از هر پدر زمینی هستی، تو را با تمام وجودم ستایش و تمجید می‌کنم. ای پدر مهربان، تو یگانه منبع و سرچشمۀ آرامش و صلح و صفا هستی.

تو در شخص پسر مقدست، عیسای مسیح، خود را بر ما آشکار ساختی و او وعده‌های عظیمی به ما داد. او فرمود: "برای شما آرامش به جا می‌گذارم؛ آرامش خود را به شما می‌دهم. آنچه من به شما می‌دهم، نه چنان است که جهان به شما می‌دهد. دل شما مضطرب و هراسان نباشد." پس ای پدر قدّوس، در این اوضاع هراس‌انگیز که بر تمام جهان حکم‌فرما شده، و از هر سو خبرهایی بس نگران‌کننده به گوش می‌رسد، در این موقعیت اسفناک که خطر مرگ در اثر ابتلا به ویروسی ناشناخته، هر لحظه جان ما و عزیزان‌مان را تهدید می‌کند، از تو التماس می‌کنیم که آرامش مسیح را بر دلهای ما حکم‌فرما بسازی، آرامشی که فوق از درک بشری است. امواج خروشان دلهره‌ها و دلواپسی‌های ما و عزیزان‌مان را فرو بنشان و تسلی و اطمینان‌خاطری را به ما عنایت فرما که از روح مقدّست جاری می‌گردد. دلهای ما را از اطمینان و آرامش پُر ساز و هر دلواپسی را از ما دور کن. به نام خداوندگارِ عزیزمان، عیسای مسیح، از تو می‌طلبیم. آمین.

بالای صفحه