پخش زنده

من در موعظه‌ها و پیامهای خادمین مسيحی می‌شنوم که می‌گویند، وقتی به مسیح ایمان می‌آوریم، از شادی لبریز می‌شویم. این کاملاً درست است. اما باید مراقب باشیم که در این زمینه دچار سوءتفاهم نشویم!

شادی‌ای که ناشی از ایمان به مسيح خداوند است، با شادی‌های ناپايدار و زودگذر این دنیا بسیار فرق دارد. شادی‌ای که در مسیح يافت می‌شود، وابسته به هیچ چیز مادّی و دنیایی نیست، و حتی وابسته به اوضاع و شرایط خودمان هم نمی‌باشد.

پطرس رسول علت این شادی را بیان کرده، می‌فرماید: "متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که از رحمت عظیم خود، ما را به واسطۀ رستاخیز عیسی مسیح از مردگان، تولّدی تازه بخشید، برای امیدی زنده و میراثی فسادناپذیر و بی‌آلایش و ناپژمردنی که برای شما در آسمان نگاه داشته شده است؛ و شما نیز به قدرت خدا و به واسطۀ ایمان، محفوظ هستید برای نجاتی که از هم‌اکنون آماده شده است تا در زمان آخر به ظهور رسد؛ و در این بسیار شادمانید، هرچند اکنون زمانی کوتاه بنا به ضرورت در آزمایشهای گوناگون غمگین شده‌اید،" (اول پطرس ۱: ‏۳-‏۶). پس شادی ما از نوع ديگری است، و علتش آيندۀ پرشکوه و میراثی است در آسمان، که هیچ‌گاه از میان نخواهد رفت. من در طول زندگی مسيحی‌ام، سختی‌های گوناگون داشته‌ام، اما در دشوارترین مراحل، شاد بوده‌ام چون می‌دانم که دیر یا زود، افتخار ورود به ملکوت خدا را خواهم داشت و  در حضور مسیح، خداوندگار و نجات‌دهندۀ ما خواهم زيست. آمین!

بالای صفحه