آيا تا‌کنون خواسته‌ايد بدانيد که در آينده چه وقايعی در زندگی‌تان رخ می‌دهد و در چه موقعيتی خواهيد بود! بدانيم که خدا فرزندانش را قدم به قدم هدايت می‌کند، پس با کمک روح خدا و کلام خدا، هدايت الهی را برای زندگی خود درک کنيم.

از اینجا دانلود کنید