رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

چرا پدر آسمانی ما اجازه میدهد که کليسا و فرزندان عزيزش در جفا و زحمت قرار گيرند؟ با شنيدن اين دو برنامه بيشتر به پاسخ اين سؤال پی میبريم!

چه عواملی باعث می‌شوند که خدای نيکوی‌مان برای اهداف‌عالی ما را مورد استفاده قرار دهد و تأثيرات خوب و مثبتی برای جلال او به جا بگذاريم.

بالای صفحه