رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

Contact Us Page Photo

بازديد کنندۀ عزيز، چنانچه سؤالی در ارتباط با ايمان و اعتقادات مسيحی داشته باشيد، با خوشوقتی به شما پاسخ خواهيم داد. برای کسب آدرس به منظور ارسال ايميل به راديو مژده، لطفاً اينجا را فشار دهيد. يا می‌توانيد بوسيلۀ فرم الکترونيکی زير با ما تماس برقرار کنيد. ممنون می‌شويم که يکی از دو طريق ذکر شده را برای تماس الکترونيکی با ما انتخاب نمائيد.

همچنين می‌توانيد بوسيلۀ تلفن با ما تماس بگيريد. نحوۀ تماس تلفنی با ما از اين قرار است: ابتدا کُد بين‌المللی، سپس شمارۀ پيغامگير ما ۵۹۳۱ ٣۰۰۲ ۲۰ ۴۴+

ما به آنچه که برای شما خصوصی و محرمانه است، بسيار اهميت می‌دهيم. هرگاه با ما تماس بگيريد، اطلاعات مربوط به شما را محرمانه و محفوظ نگاه می‌داريم. ما هيچگاه اطلاعات خصوصی شما را بمنظور فروش و دادوستد، با سازمانهای ديگر ردوبدل نمی‌کنيم و در اختيار ديگران نمی‌گذاريم.

بالای صفحه