رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

پدر آسمانی، تو را شکر می‌کنیم که تمامی آینده‌های تک تک فرزندانت را می‌دانی و در دستهای مقدس تو، ما می‌توانیم احساس امنیت بکنیم. ای خداوند، اجازه بفرما که دلشوره‌ها و نگرانی‌ها و نومیدی‌های طبیعی ما انسانها در تو و به‌وسیلۀ روح مقدس تو تبدیل به آرامش و اطمینان و ایمان به کارهای تو بشود.

و ای خداوندا، اجازه بفرما که تک تک ما امروز و روزهای آینده بتوانیم در محبت تو، در اطمینان حضور تو، و اطمینان به قوت پدرانۀ تو زندگی بکنیم و ما را از نگرانی و دلشوره و ترس و هراس و نومیدی رهایی بده. این را می‌خواهیم به نام عیسای مسیح، آمین.

بالای صفحه