رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

پدر آسمانی، تو را شکر می‌کنیم که به فیض و لطف تو و از راه ایمان به عیسای مسیح خداوند و قبول واقعیت مرگ و قیام او از مردگان، نعمت نجات و رستگاری را دریافت کرده‌ایم. حالا تو می‌خواهی برطبق میل و اراده‌ات زندگی کنیم و آنچه را که در نظر تو با اهمیت و باارزش است، مهم بدانیم و در اولویت قرار بدهیم.

پدر، در انجیل شریف به ما گفته شده: "قبل از هر چیز برای به‌‌دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته‌های او بکوشید، آن‌وقت همۀ این چیزها نیز به شما داده خواهد شد." پس ای پدر، با روح پاکت ما را قادر بساز که در قلب و زندگی‌مان، تو را در مقام اول قرار بدهیم، به آنچه تو در کلامت، در کتاب‌مقدس، از ما خواسته‌ای توجه داشته باشیم و طبق میل و ارادۀ تو زندگی کنیم. پدر، تو قول داده‌ای که اگر قبل از هر چیز، در پی پادشاهی تو و عدالت تو باشیم، همۀ نیازهای ضروری ما را برآورده خواهی کرد، آمین.

بالای صفحه