رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

جوانی هستم ايرانی، ١٩ ساله و به ظاهر مسلمان و تنها. يک شب که بطور اتفاقی در حال چرخاندن پيچ راديو بودم، صدای دلنشين اين راديو توجه مرا به خود جلب کرد.

آنقدر مرا تحت تأثير خود قرار داد که هر شب به اين راديو گوش می‌دهم. احساس می‌کنم که گمشدۀ خود را پيدا کردم. الآن يک هفته از اون شب می‌گذره که بالاخره امشب تصميم گرفتم که بوسيله اين نامه تقاضای کمک کنم. من در بارۀ دين مقدس مسيحی هيچی نمی‌دونم ولی خيلی علاقه دارم که با اين دين آشنايی پيدا کنم و خودم رو به مسيح بسپارم. در پايان از شما می‌خواهم که اگر امکان داشت جواب ايميل منو بدين که در اين صورت خيلی خيلی خوشحال خواهم شد.

بالای صفحه