رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

با سلام به شما عزیزان و همکاران خداوند. فیض و برکت خداوند با شما. خوشا به حال شما که از آنِ خداوندمان عیسی مسیح هستید.

این حقیر . . . هستم. وقتی صدای با‌محبت خداوند را شنیدم به او لبیک گفتم و او را به عنوان تنها نجات‌‌دهندۀ خودم با ایمان پذیرفتم. وای، چه آرامشی در خداوند عیسی مسیح است! از شما برادران و خواهرانی که با زحمت بسیار کلام خداوند را به فارسی زبانان می‌رسانید بسیار سپاسگزارم. برایتان دعای برکت دارم و همیشه در زیر بالهای پر‌فیض خداوند در آرامش عیسی مسیح باشید. برای این برادرتان هم در دعا باشید تا هر آنچه خداوند برای من در نقشه‌‌اش دارد، عملی شود نه خواسته‌‌های انسانی من.

بالای صفحه