رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

سلام. اميدوارم همۀ شما در کارتان موفق و پيروز باشيد. برنامه‌تون خيلی دلنشين بود. من آنروز خيلی نااميد بودم چون جوانی هستم ٢٩ ساله، با مدرک فوق‌ليسانس از دانشگاه معتبر و دولتی در تهران، ولی بيکارم. هيچ موقعيتی برای ازدواج ندارم در‌حاليکه قيافه و تيپ بدی ندارم. اهل دوستی با پسرها نيستم چون دختری با معتقدات خاصی هستم. برنامه‌تون تأثير خاصی رو من گذاشت و آرامش خاصی به من بخشيد. از شما سپاسگزارم که جواب منو داديد. مطمئن باشيد شنونده دائم شما خواهم بود.

بالای صفحه