رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

این روزها، مردم در تب جام جهانی فوتبال می‌سوزند! همه جا صحبت از مسابقات فوتبال میان تیم‌های کشورهای مختلف است و هر کسی نظر می‌دهد که فلان تیم با فلان تعداد گـُل برنده خواهد شد. همه در هیجان هستند و منتظر تماشای پخش زندۀ مسابقات می‌باشند. پیر و جوان، زن و مرد، همه در هیجان مسابقات بهسر می‌برند.

چه شور و شوقی!

وقتی این را دیدم، به این فکر افتادم که کاش ما ايماندارانِ به مسيح، چنین هیجان و شور و شوق را برای خدا و امور روحانی می‌داشتیم. کاش با همین هیجان، منتظر وقت دعای روزانه‌مان می‌بودیم! کاش همین شور و اشتیاق را برای مطالعۀ روزانۀ کتاب‌مقدس داشتیم! کاش با همین هیجان، مژدۀ نجات از طریق ایمان به مسیح را به اطرافیانمان می‌رساندیم! کاش همین شور و شوق را برای شرکت در جلسات کلیسایی داشتیم!

سرایندۀ مزمور چه زیبا می‌فرماید: "چنانکه آهو سراپا مشتاق نهرهای آب است، همچنان، ای خدا، جان من به‌شدت مشتاق توست. جان من تشنۀ خداست، تشنۀ خدای زنده، که کی بیایم و به حضور او حاضر شوم." (مزمور ۴۲:‏۱-‏۲). بله، ایکاش برای خدا و امور الهی بيشتر اشتياق داشتیم!

بالای صفحه